Βαθμός METAVIR: Τι σημαίνουν οι αριθμοί

Χρησιμοποιήστε τη βαθμολογία METAVIR για να κατανοήσετε τη βιοψία του ήπατος

Μερικές φορές φαίνεται ότι περιβάλλεται από κάθε είδους βαθμολογίες. Για παράδειγμα, αν αγοράζετε αυτοκίνητο ή σπίτι, θα είστε πολύ εξοικειωμένοι με το πιστωτικό αποτέλεσμά σας. Στο γυμνάσιο ή στο κολέγιο, συχνά κρίνεται κάποιος άλλος τύπος βαθμολογίας, η ΣΔΣ σας. Ομοίως, εάν έχετε χρόνια ηπατίτιδα C , μπορεί επίσης να έχετε βαθμολογία: τη βαθμολογία METAVIR, η οποία αξιολογεί την υγεία του ήπατος σας.

Τι είναι η βαθμολογία METAVIR;

Η βαθμολογία Metavir, απλά, είναι μια δοκιμή για τον προσδιορισμό του επιπέδου της ίνωσης του ήπατος σας.

Η ίνωση του ήπατος, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε κίρρωση του ήπατος , αποτελεί χαρακτηριστικό σημάδι χρόνιας ηπατικής νόσου. Ως εκ τούτου, οι γιατροί θα θελήσουν να αξιολογήσουν την παρουσία και το στάδιο της ίνωσης σε κάθε ασθενή με χρόνια ηπατική νόσο, συμπεριλαμβανομένης της ηπατίτιδας C. Οι εξετάσεις αίματος περιορίζονται στην ικανότητά τους να αξιολογούν την ίνωση του ήπατος και η βιοψία του ήπατος είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποκτήσετε γνώση την υγεία του ήπατος.

Η βαθμολογία METAVIR παρέχει ένα μοντέλο για την ερμηνεία μιας βιοψίας ήπατος. Όταν γίνεται αυτή η βιοψία, οι γιατροί χρειάζονται έναν αξιόπιστο τρόπο για να ποσοτικοποιήσουν αυτό που φαίνεται κάτω από το μικροσκόπιο. Αυτό το σύστημα βαθμολόγησης αντιστοιχεί σε δύο τυποποιημένους αριθμούς:

Τι σημαίνει η βαθμολογία μου METAVIR;

Η βαθμολογία Metavir βαθμολογεί τον βαθμό της ίνωσης σε κλίμακα 5 σημείων από 0 έως 4.

Η δραστηριότητα, η οποία είναι η ποσότητα της φλεγμονής (συγκεκριμένα, η ένταση των νεκρο-φλεγμονωδών βλαβών), βαθμολογείται σε κλίμακα 4 σημείων από Α0 έως Α3.

Βαθμός Ίνωσης:
F0 = μη ίνωση
F1 = πύλη ίνωσης χωρίς διαφράγματα
F2 = πυλαία ίνωση με λίγα διαφράγματα
F3 = πολυάριθμα διαφράγματα χωρίς κίρρωση
F4 = κίρρωση

Δείκτης δραστηριότητας:
A0 = καμία δραστηριότητα
A1 = ήπια δραστηριότητα
A2 = μέτρια δραστηριότητα
A3 = σοβαρή δραστηριότητα

Γιατί είναι χρήσιμη η βαθμολογία METAVIR;

Η βαθμολογία σας METAVIR είναι ένα από τα πολλά "εργαλεία" που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο γιατρός σας για να καθορίσετε τη θεραπεία σας και να παρακολουθήσετε την πρόοδό σας. Μερικές φορές μια βαθμολογία δύο ή περισσότερων υποδηλώνει ότι η θεραπεία πρέπει να ξεκινήσει. Αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε, αλλά επειδή η εξατομικευμένη θεραπεία μπορεί επίσης να συνιστάται για άτομα με χαμηλότερη βαθμολογία.

Όπως και οι περισσότερες αξιολογήσεις, το σύστημα METAVIR έχει τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του. Άλλα συστήματα βαθμολόγησης είναι διαθέσιμα, όπως η βαθμολογία Knodell (ονομάζεται επίσης δείκτης ιστολογικής δραστηριότητας ή HAI). Ωστόσο, η βαθμολογία METAVIR είναι απλή στη χρήση και είναι δημοφιλής σε πολλές κλινικές.

Άλλες μέθοδοι για την αξιολόγηση της ίνωσης που δεν απαιτούν βιοψία ήπατος αξιολογούνται σε μελέτες, αλλά στην τρέχουσα χρονική στιγμή, η βιοψία ήπατος προσφέρει το καλύτερο μέτρο του βαθμού ίνωσης που υπάρχει.

Περιορισμοί της βαθμολογίας του Metavir

Ενώ το αποτέλεσμα του Metavir μπορεί να είναι ένα χρήσιμο μέτρο για να προσδιοριστεί εάν και πότε πρέπει να ξεκινήσει η θεραπεία για την ηπατίτιδα C, έχει και περιορισμούς. Διαφορετικοί άνθρωποι με το ίδιο αποτέλεσμα για το Metavir μπορεί να είναι πολύ διαφορετικοί, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, και η θεραπεία πρέπει να εξατομικευθεί και να μην βασίζεται αποκλειστικά στη βαθμολογία για να επιλέξει θεραπείες.

Η βαθμολογία του Metavir περιορίζεται επίσης από την ποιότητα της βιοψίας του ήπατος. Τα μικρά δείγματα βιοψίας ενδέχεται να μην επιτρέπουν στους ιατρούς να καθορίζουν επαρκώς μια βαθμολογία αντιπροσωπευτική του συνόλου. Μπορεί επίσης να υπάρξει σημαντική ετερογένεια ή μεταβλητότητα της φλεγμονής και της ίνωσης σε διάφορες περιοχές του ήπατος, με το αποτέλεσμα του Metavir να προέρχεται από μία μόνο περιοχή. Με τον τρόπο αυτό, η βαθμολογία μπορεί είτε να υπερεκτιμήσει είτε να υποτιμήσει την ποσότητα της φλεγμονής ή της ίνωσης που υπάρχει.

Ένα Word Από

Γενικά, η κατανόηση του σταδίου της ίνωσης είναι πολύτιμη για την καθοδήγηση των αποφάσεων θεραπείας. Για παράδειγμα, το επίπεδο της ίνωσης μπορεί να υποδεικνύει την πιθανότητα απόκρισης στη θεραπεία (πιο προηγμένες περιπτώσεις θα έχουν συνήθως μια χειρότερη απόκριση στη θεραπεία).

Επιπλέον, εάν η ίνωση εξελίσσεται αργά, μπορεί να είναι προτιμότερο να περιμένετε πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία με αντιιική θεραπεία. Τέλος, χρησιμοποιώντας το σύστημα METAVIR, οι γιατροί μπορούν να αποκτήσουν γνώση και να εκτιμήσουν πότε μπορεί να αναπτυχθεί η κίρρωση.

Σε παγκόσμια κλίμακα, η σύγκριση των αποτελεσμάτων του Metavir σε διάφορες περιοχές σε όλο τον κόσμο επιτρέπει στους ερευνητές να εκτιμούν καλύτερα το φυσικό ιστορικό της ηπατίτιδας Γ.

> Πηγές